Κλίμα

Η Σέριφος σε γενικές γραμμές έχει εξαιρετικό κλίμα, στο οποίο έχουν αναφερθεί στα συγγράμματά τους και πολλοί από τους Ευρωπαίους περιηγητές που την επισκέφθηκαν τους περασμένους αιώνες. Το κυκλαδίτικο καλοκαίρι με την μεγάλη ηλιοφάνεια γίνεται ευχάριστο με τη δροσιά που φέρνουν τα μελτέμια, ενώ ο ήπιος χειμώνας εμφανίζει σχετικά λίγες βροχοπτώσεις και σπάνια χιονοπτώσεις. Τέλος η μέση ετήσια βροχόπτωση παρουσιάζει μία από τις υψηλότερες τιμές στις Κυκλάδες, και είναι περίπου 600 χιλιοστά, σχεδόν διπλάσια από της Σύρου, ενώ η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι περίπου 19οC

Γενικότερα, σημαντικοί συντελεστές που επιδρούν στη διαμόρφωση του κλίματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι: η θερμοκρασία, οι βροχοπτώσεις, η ατμοσφαιρική πίεση, οι άνεμοι και η υγρασία. Άλλη σημαντική επίδραση προέρχεται από την γεωγραφική της θέση, δηλαδή το ότι βρίσκεται αρκετά μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα. Λόγω της θέσεως αυτής, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χαρακτηρίζεται στο σύνολό της από το ήπιο εύκρατο μεσογειακό κλίμα, το οποίο τείνει προς το θαλάσσιο, με μικρό εύρος της ετήσιας διακύμανσης της θερμοκρασίας (δροσερό καλοκαίρι και ήπιος χειμώνας), υψηλή υγρασία του αέρα και ισχυρούς ανέμους.

Χαρακτηριστικό του κλίματος του Νοτίου Αιγαίου είναι τα μελτέμια που εμφανίζονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ως προς το επίπεδο ηλιοφάνειας, το Νότιο Αιγαίο χαρακτηρίζεται από τις μεγαλύτερες ηλιοφάνειες της χώρας και κυμαίνεται περίπου στις 3.000 ώρες ετησίως. Ως προς το επίπεδο των βροχοπτώσεων, παρά το ότι κάποια νησιά όπως η Σέριφος δέχονται περιστασιακά σχετικά αξιόλογο ύψος βροχής, σε γενικές γραμμές οι βροχοπτώσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.

Ειδικότερα, η Σέριφος ανήκει σε μια ομάδα νησιών, τις Κεντρικές και Νότιες Κυκλάδες, τα οποία χαρακτηρίζονται από παρόμοια μεγέθη βροχόπτωσης και εξατμισοδιαπνοής. Σε αυτή την ομάδα ανήκουν ακόμη η Φολέγανδρος, η Πάρος, η Μήλος, η Κίμωλος, η Σίφνος, η Σύρος, η Μύκονος, η Νάξος, η Αμοργός, η Ανάφη, η Θήρα, η Ίος και η Σίκινος.

Στο σύνολο των νησιών κυριαρχεί το ήπιο εύκρατο μεσογειακό κλίμα, το οποίο στις νοτιοανατολικές περιοχές κλίνει προς το θαλάσσιο. Για την ανάλυση των μετεωρολογικών χαρακτηριστικών και την περιγραφή του κλίματος της ευρύτερης περιοχής της Σερίφου, χρησιμοποιήθηκαν τα έγκυρα μετεωρολογικά και κλιματολογικά στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού Σύρου, του οποίου φορέας λειτουργίας είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), για την περίοδο 1991-2020.

Θερμοκρασία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μ.Σ. Σύρου, για το διάστημα από το 1991‐2020, η μέση ετήσια θερμοκρασία της νησιωτικής γειτονιάς είναι 18,69 οC. Ο θερμότερος μήνας είναι ο Αύγουστος με μέση θερμοκρασία 26,95 οC. και ακολουθεί ο Ιούλιος με 26,83 οC, ενώ ο ψυχρότερος είναι ο Ιανουάριος με μέση θερμοκρασία 11,58οC και ακολουθεί ο Φεβρουάριος με μέση θερμοκρασία 11,69 οC.

Την μεγαλύτερη μέση μέγιστη θερμοκρασία παρουσιάζει ο μήνας Ιούλιος με 29,68οC και ακολουθεί ο Αύγουστος με 29,47οC, ενώ την μικρότερη μέση μέγιστη θερμοκρασία παρουσιάζει ο μήνας Ιανουάριος με 13,67οC. Τη μεγαλύτερη μέση ελάχιστη θερμοκρασία παρουσιάζει ι ο μήνας Αύγουστος, με 23,65οC και ακολουθεί ο Ιούλιος με 23,51οC, ενώ τη μικρότερη μέση ελάχιστη θερμοκρασία παρουσιάζει ο μήνας Φεβρουάριος με 9,21 οC και ακολουθεί ο Ιανουάριος με 9,27οC.

Βροχόπτωση

Πηγές όπως το site της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δίκτυο των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, (https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDF.aspx?site=GR4220009#4), αναφέρει πως στη Σέριφο σημειώνεται η μεγαλύτερη μέση βροχόπτωση από όλες τις Κυκλάδες, με σχεδόν 600 mm βροχής. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Μ.Σ. παρατηρήθηκε ότι η συνολική μέση ετήσια βροχόπτωση στη Σύρο ανέρχεται σε 306,29mm. 

Όπως είναι λογικό, οι χειμερινοί μήνες παρουσιάζουν το μεγαλύτερο μέσο ύψος βροχόπτωσης με μέγιστη τιμή για τον μήνα Φεβρουάριο 52,97mm. Υψηλές βροχοπτώσεις παρουσιάζει και ο μήνας Δεκέμβριος με μέσο ύψος 49,67 mm και ο Ιανουάριος με μέσο ύψος 49,38 mm. Το μικρότερο μέσο ύψος βροχόπτωσης παρουσιάζουν οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος με 0,00 mm.

Άνεμος

Από τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί για την περίοδο 1991‐2020, προκύπτει ότι στην περιοχή μελέτης οι άνεμοι έχουν επικρατούσα διεύθυνση Βόρεια (Β) για όλους τους μήνες του έτους και το εύρος της μέσης μηνιαίας έντασης κυμαίνεται από 8,32 έως 11,73 κόμβους. Η μέση ετήσια ένταση ανέμου είναι 10,39 κόμβοι. Αναλυτικότερα, οι μήνες με την μεγαλύτερη μέση ένταση ανέμου για το χρονικό διάστημα των διαθέσιμων μετρήσεων (1991‐2020) είναι ο Φεβρουάριος (11,73 κόμβοι) και ο Ιανουάριος (11,29 κόμβοι), ενώ ο μήνας με την μικρότερη μέση ένταση ανέμου είναι ο Μάιος με 8,32 κόμβους.

Βιοκλιματικά Χαρακτηριστικά

Μια πολύ καλή απεικόνιση του κλίματος μιας περιοχής δίνεται στο ομβροθερμικό διάγραμμα των Gaussen‐Bagnouls, στο οποίο απεικονίζεται κατά μήνα η πορεία της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας σε οC και του μέσου ύψους βροχής σε mm.

Η κλίμακα των μέσων θερμοκρασιών είναι διπλάσια της κλίμακας του μέσου ύψους βροχής, δηλαδή P = 2T. Η επιφάνεια που περικλείεται από τις δύο καμπύλες μεταξύ των δύο σημείων τομής (P = 2T) δείχνει αφ’ ενός τη διάρκεια και αφετέρου την ένταση της ξηρής περιόδου.

Το ομβροθερμικό διάγραμμα για τον εξεταζόμενο μετεωρολογικό σταθμό, για την περίοδο 1989‐2016, μας δίνει την εικόνα της ευρύτερης περιοχής και παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. Με βάση το παρακάτω διάγραμμα, παρατηρούμε ότι η ξηρή περίοδος περιλαμβάνει τους μήνες από αρχές Απριλίου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, την εποχή δηλαδή που η τιμή της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη από την τιμή της βροχόπτωσης.