Κάθε Δήμος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να φροντίζει για τα αδέσποτα 

Το 2021 δεν είναι και πολύ μακριά, αλλά θα έπρεπε ΟΛΟΙ οι δήμοι να έχουν ενημερωθεί για τη νομοθεσία που αφορά τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στα διοικητικά τους όρια. Έτσι, ο νόμος 4830 του 2021, ο οποίος συμπληρώθηκε και με το νόμο 5083 του 2024, προβλέπει τα σχετικά στο άρθρο 10.

Δεν θα σας αραδιάσουμε όλη τη νομοθεσία, αλλά θα σταθούμε σε μερικά σημεία, για να καταλάβετε για το τι ακριβώς μιλάμε.

  • Οι δήμοι υποχρεούνται να διαθέτουν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον σε δωδεκάμηνη βάση: (α) την περισυλλογή, (β) την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, (γ) την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή στο ΕΜΖΣ, (δ) τη στείρωση, (ε) την εύρεση αναδόχου και (στ) την υιοθεσία τους.
  • Ο δήμος δύναται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να συνεργάζεται για τους σκοπούς της παρ. 1, συνάπτοντας σχετική έγγραφη συμφωνία, με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
  • Κάθε δήμος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την αντιμετώπιση, με κατάλληλο τρόπο, των αναγκών φιλοξενίας, προσωρινής διαμονής, περίθαλψης και εν γένει φροντίδας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, είτε με τη δημιουργία και λειτουργία τουλάχιστον ενός (1) καταφυγίου από τον ίδιο τον δήμο ή στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους δήμους ή ως μέλος συνδέσμου δήμων
  • Για την υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων, οι δήμοι οφείλουν να διασφαλίζουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, την αποτελεσματική παροχή των αναγκαίων κτηνιατρικών υπηρεσιών από κατάλληλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε με προσφυγή στις διαδικασίες ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α’ 147) είτε με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206).
  • Σε κάθε δήμο συγκροτείται, με απόφαση του δημάρχου, πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων.

Όσον αφορά τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους δήμους υλοποιείται ως εξής:

  • (α) Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς περισυλλέγονται από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε δήμος οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) όχημα περισυλλογής ειδικά διαμορφωμένο για τον σκοπό αυτόν.
  • Την ευθύνη για τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν οι δήμοι, οι οποίοι οφείλουν να δημιουργήσουν σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με τους δήμους φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Μην σας κουράσουμε περαιτέρω… Απλά σκεφθείτε τι απ’ όλα τα παραπάνω το βλέπουμε να γίνεται δίπλα μας, και σε ποιό βαθμό. Διότι οι φιλόζωοι του νησιού λένε πως ο Δήμος έχει να μοιράσει τροφή από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Και για να είμαστε και ξεκάθαροι, ΔΕΝ μας ενδιαφέρει το πολιτικό κομμάτι της ευθύνης του δήμου. Μας ενδιαφέρουν τα αδέσποτα της Σερίφου και της κάθε Σερίφου, διότι έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία με τα ζώα. Και να μη βάλουμε στη κουβέντα και τα εκατοντάδες άγρια πρόβατα και κατσίκια που πολλαπλασιάζονται με τρομακτική ταχύτητα γύρω από τα χωριά. Φυσικά και περιμένουμε άμεση ανταπόκριση!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *