Η Δημοτική αρχή Σερίφου δεν εκλέχθηκε για να παρανομεί…

Στις 4 Απριλίου είχαμε δημοσιεύσει μια ανάρτηση με τίτλο «Η Super League δημοτική αρχή Σερίφου δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν και μπορεί – αν θέλει – να παρανομεί !!!»… Αναφερόταν στην πρωτοφανή άρνηση της δημοτικής μας αρχής να ορίσει «Συμπαραστάτη του Δημότη», μια θέση που προβλέπεται από το νόμο.

Έλα όμως που μετά την ειδική διοικητική προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για την άρνηση του Δήμου Σερίφου να εφαρμόσει το νόμο η απόφαση ήταν καταδικαστική για το Δήμο… Τι καταδικαστική δηλαδή, κόλαφος….

Κατ’ αρχάς θυμίζει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση πως «Το κράτος ασκεί στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα αυτών εποπτεία, που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας.[…]». Δηλαδή, κύριοι ΕΛΕΓΧΕΣΤΕ… και η πλειοψηφία δεν μπορεί να αποφασίζει υπεράνω του νόμου, όπως κάποιοι θεωρούν…

Δεύτερον , επισημαίνει πως «Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων […]», για να ξέρουν και οι δημότες Σερίφου πως δεν χρειάζεται να είσαι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος για να διεκδικήσεις το αυτονόητο…

Στη συνέχεια θυμίζει σε όσους  το ξέχασαν πως «Τα συλλογικά και μονομελή όργανα των δήμων και των περιφερειών, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και οι σύνδεσμοι αυτών έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης χωρίς καθυστέρηση προς τις αποφάσεις του Επόπτη Ο.Τ.Α. […] Η μη τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 1, 2 και 3 συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά κατά τις οικείες διατάξεις που διέπουν τους αιρετούς και το προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων». Αυτό δεν χρειάζεται επεξήγηση, έτσι;

Έχει και άλλα παρόμοια, τα περισσότερα νομικής και κανονιστικής φύσης διατάξεις, οι οποίες κυρίως τεκμηριώνουν το δικαίωμα του Γκιολέ να καταθέσει προσφυγή. Και καταλήγει στο εξής:

Επειδή εν προκειμένω, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερίφου, με την προσβαλλόμενη απόφαση και κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 77 του ν. 3852/2010 και της υπ΄αρ. πρωτ. 661/07-01-2020 (ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2) Εγκυκλίου 1 του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφάσισε «τον μη καθορισμό του περιεχομένου της πράξης προκήρυξης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, διότι δεν είναι αναγκαίος ο θεσμός αυτός». Ως εκ τούτου, η κρινόμενη απόφαση προκύπτει μη νόμιμη και η υπό εξέταση προσφυγή πρέπει να γίνει αποδεκτή ως νόμω βάσιμη ως προς τον ανωτέρω λόγο που ο προσφεύγων επικαλείται, ενώ παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση τυχόν άλλων λόγων.

Για να θυμηθούμε καλύτερα…

 Ο θεσμός του «Συμπαραστάτη του Δημότη» είναι  μια θέση που προβλέπεται από το νόμο 3852 του 2010, και συγκεκριμένα από το άρθρο 77, και επανήλθε ουσιαστικά με την εγκύκλιο ΑΠ: 661/07-01-2020 ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2. 

Ο Συμπαραστάτης του δημότη είναι ένα άτομο «εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας», το οποίο δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα. Κάτι σαν Συνήγορος του Πολίτη, δηλαδή, σε επίπεδο Δήμου.

Ο Δήμοι άνω των 20.000 κατοίκων και οι νησιωτικοί Δήμοι, ανεξαρτήτως πληθυσμού, έχουν υποχρέωση να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να πληρωθεί η θέση του Συμπαραστάτη. Ο νομοθέτης προβλέπει ότι η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη γίνεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών.

Σε ερώτηση της δημοτικής αντιπολίτευσης τότε, η δημοτική μας αρχή είχε απαντήσει αυτάρεσκα πως δεν χρειάζεται η Σέριφος Συμπαραστάτη του Δημότη (θέση υποχρεωτική κατά το νόμο), διότι «οι πολίτες βρίσκουν άμεση ανταπόκριση από την παρούσα Διοίκηση» (!!!)

Στο τέλος της ανάρτησης είχαμε πει το εξής:

Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε εξηγήσεις από τη δημοτική αρχή, ενέργειες από την αντιπολίτευση και (φυσικά) θα επανέλθουμε…

Φυσικά εξηγήσεις από τη δημοτική αρχή δεν ήρθαν ποτέ, αλλά η αντιπολίτευση (προς τιμήν της) έκανε ενέργειες και εμείς επανερχόμεθα….

Διαβάζουμε λοιπόν στον ιστότοπο της παράταξης «Σέριφος-Δύναμη Συνεργασίας», της δημοτικής αντιπολίτευσης, πως κατατέθηκε ειδική διοικητική προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για την άρνηση του Δήμου Σερίφου να εφαρμόσει το θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη, και η απόφαση ήταν καταδικαστική για το Δήμο… Τι καταδικαστική δηλαδή, κόλαφος….

Δικαιώνει την παράταξη «Σέριφος Δύναμη Συνεργασίας» και τον επικεφαλής της κο Γκιολέ, και ακυρώνει την υπ’ αρ. 65/30-03-2024 (ΑΔΑ: Ρ6ΤΞΩ1Η-7ΥΞ) σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερίφου «Απόφαση 7ου ΔΣ – Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του περιεχομένου της πράξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και την Επιχείρησης του Δήμου Σερίφου» με την οποία η δημοτική πλειοψηφία του κου Ρεβίνθη είχε απορρίψει –επαναλαμβάνουμε ενάντια στο νόμο–, την εφαρμογή του θεσμού.

Αν διαβάσει κάποιος το αιτιολογικό της αποδοχής της προσφυγής Γκιολέ κατά της απόφασης του Δήμου, μόνο ντροπή μπορεί να αισθανθεί για τέτοιες αποφάσεις του Δήμου…

Και η ζωή συνεχίζεται…

Για κάτσε τώρα… Είσαι δημοτική αρχή… Νεοεκλεγμένη με ταρατατζούμ, μεγαλοστομίες και υποσχέσεις για τη δεύτερη θητεία σου… Και βγάζεις μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία, την οποία η κεντρική διοίκηση την χαρακτηρίζει με συνοπτικές διαδικασίες ΠΑΡΑΝΟΜΗ… Πως δηλαδή την επόμενη ημέρα ανάμεσα στους συμπολίτες σου θα μιλήσεις η θα εφαρμόσεις τη νομιμότητα;

Είναι προφανές ότι περιμένουμε να δούμε και μια αντίδραση του δήμου… Μια συγνώμη, μια δικαιολογία, έστω και τραβηγμένη από τα μαλλιά… Αλλά όπως φαίνεται  θα μιλήσει πάλι για τον πόλεμο που του κάνουν η αντιπολίτευση και οι… «γνωστοί ιστότοποι», βάζοντας τους “επώνυμους” μπαγλαμάδες και “συντρόφους” να τρολλάρουν 

Ένα τελευταίο σχόλιο…

Είτε  ο δήμαρχος και οι συν αυτώ ΠΟΤΕ δεν διάβασαν την επίμαχη εγκύκλιο και είχαν παντελή άγνοια για το ότι είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του θεσμού– αν και η αντιπολίτευση φώναζε–, είτε το γνώριζαν αλλά είναι τόσο αλαζόνες που είπαν, «σιγά… μωρέ… και τι θα μας κάνουν; Πλειοψηφία έχουμε…»

Ειλικρινά δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ποιό  είναι χειρότερο… 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *